U23 Việt Nam tập xuyên Tết, chuẩn bị tham dự U23 Đông Nam Á

U23 Việt Nam tập xuyên Tết, chuẩn bị tham dự U23 Đông Nam Á

Theo kế hoạch U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á diễn ra tại thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia)