4 dấu hỏi về tuyển Việt Nam khi đấu tuyển Nhật Bản?

4 dấu hỏi về tuyển Việt Nam khi đấu tuyển Nhật Bản?

Đặng Văn Lâm có trở lại bắt chính? Đặng Văn Lâm được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập bổ sung