Đoàn Văn Hậu sẽ có thêm một cái Tết xa quê, nhưng khác với 2 năm trước

Đoàn Văn Hậu sẽ có thêm một cái Tết xa quê, nhưng khác với 2 năm trước

Sau khi câu lạc Hà Nội đề xuất việc để Đoàn Văn Hậu ở lại Hàn Quốc điều trị chấn thương đầu gối thêm