tất chống trơn

tất chống trơn

BẠN CÓ BIẾT: Cầu thủ “thèm” tất chống trượt của dân “phủi”, nhưng FIFA cấm dùng【tất chống trơn】:Nhữn