Bất đồng việc cải tạo sân Hoà Xuân

Bất đồng việc cải tạo sân Hoà Xuân

V.League 2022 đã trôi qua 3 vòng đấu và chất lượng cơ sở vật chất của các câu lạc bộ được đánh giá l