Nó được tiết lộ rằng ý định của Manchester United Wu Lei’s ex -teammate Domas Spaniard Giá 30 triệu bóng đá là một trong những trò chơi sử dụng bóng

Nó được tiết lộ rằng ý định của Manchester United là người yêu cũ của Wu Lei, Domas Spaniard giá 30 triệu [Bóng đá là một trong những trò chơi sử dụng bóng]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 15 tháng 8