Ronaldo trên đường rời Man United: Không có người này sẽ có người khác

Ronaldo trên đường rời Man United: Không có người này sẽ có người khác

Nếu trong một vài tuần tới, Ronaldo chính thức rời Manchester United, điều này không còn gây bất ngờ