Klopp vì vậy Shuai: Hình phạt của Manchester United vẫn còn bất thường hơn chúng tôi, con số quá bất thường.

Klopp So Shuai: Manchester United vẫn có nhiều số hơn chúng tôi. Nó sẽ bắt đầu. Trước khi trò chơi, Klopp tích cực và Solskia