Ban tổ chức khuyến cáo vận động viên không nên đụng đến 160.000 chiếc bao cao su miễn phí ở Olympic

Ban tổ chức khuyến cáo vận động viên không nên đụng đến 160.000 chiếc bao cao su miễn phí ở Olympic

Vào năm 2016, các vận động viên tham dựOlympicđược khuyến khích sử dụng bao cao su miễn phí ở Rio. T