nổi điên

nổi điên

Những lần Lionel Messi nổi điên: Bật Abidal, chửi thẳng mặt trọng tài【nổi điên】:​Là một cầu thủ nổi