Brazil vs Colombia: Lấy hộ chiếu đi Qatar

Brazil vs Colombia: Lấy hộ chiếu đi Qatar

Brazil, với sức mạnh tấn công ấn tượng và hàng thủ chắc chắn, tự tin hướng đến chiến thắng trước Col