HLV Kiatisuk: “HAGL không có bất cứ sự sợ hãi, xuống tinh thần nào dù bị loại”

HLV Kiatisuk: “HAGL không có bất cứ sự sợ hãi, xuống tinh thần nào dù bị loại”

Đặt vấn đề trên với HLV Kiatisuk Senamuang, ông nói: “HAGL còn hai trận đấu nữa, thắng, thua, kết qu