điều nào sai về leesin

điều nào sai về leesin

Mẹo sử dụng 2 chiêu cuối của Lee Sin cùng một lúc khi hạ gục kẻ địch với Sốc Điện【điều nào sai về le