Tuyển bóng đá Trung Quốc công bố huấn luyện viên mới

Tuyển bóng đá Trung Quốc công bố huấn luyện viên mới

Theo tờ Sina (Trung Quốc), chiều 3.12, CFA đã chấp thuận đơn xin từ chức của huấn luyện viên Li Tie.